maison à vendre 9 pièces - 227 m2 ECHIRE - 79

Ref : 625
390 000 €
 • Honoraires charge vendeur
[{'rang': 1, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_431C27B5-8262-4F47-9740-456D55B71543.jpg'}, {'rang': 2, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_5F80476F-AB41-4751-B38C-DBD804126388.jpg'}, {'rang': 3, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_578ABFC7-166D-4639-A329-F66609FDBC2C.jpg'}, {'rang': 4, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_EA95EE55-882A-4795-A662-EB78C99E2C7F.jpg'}, {'rang': 5, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_FC3B0235-7C70-403A-BD48-EAFF0C48F1ED.jpg'}, {'rang': 6, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_EECC545D-E895-4D81-A926-E33CA03870BD.jpg'}, {'rang': 7, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_684DBAAB-3368-44D6-876E-D5EB15C67D71.jpg'}, {'rang': 8, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_38BD6CF6-BBEF-4C13-860E-8593F39EA8E6.jpg'}, {'rang': 9, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_30AF2274-E8FB-4BDA-B322-6A1927FD248F.jpg'}, {'rang': 10, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_EF7895EA-FD54-477D-8221-DFEDCE4FF32E.jpg'}, {'rang': 11, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', 'type_image': u'photo', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_50A0816B-BA30-4C19-800F-BBFAC7C63937.jpg'}, {'rang': 12, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_7184520F-CE0A-400A-8544-B26A6BE82498.jpg'}, {'rang': 13, u'sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_5_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'v5icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_10_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'big': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_1_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_6_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'v5sheet': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_8_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', 'type_image': u'photo', u'small': u'202/3363/c21_202_3363_625_2_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'v5smallicon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_11_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'v5list': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_9_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg', u'icon': u's3/202/3363/c21_202_3363_625_7_11758D24-03B1-4F7E-9505-88FCAC5BB475.jpg'}]
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
maison à vendre - 9 pièces - 227.0 m2 - ECHIRE - 79 - POITOU-CHARENTES - Century 21 Atlan Immo
Exclusivité
Envoyer un message
Message
Envoyer ce bien à un ami

Description

MAISON DE MAÎTRE PIGEONNIER VUE IMPRENABLE

Grande maison atypique, maison de maître accolée à un pigeonnier. L'histoire de cette demeure vous émerveillera l'esprit ainsi que cette magnifique vue,

L'agence Century 21 Atlan Immo à Niort vous propose de découvrir en exclusivité ce bien de caractère qui se compose au rez-de-chaussée d'un séjour de plus de 35 m² avec cheminée, un salon de 37 m² donnant sur la terrasse, une pièce attenante ainsi qu'une salle d'eau Une cuisine indépendante de 17 m². Au premier étage se trouve un grand couloir desservant 5 chambres, dont une avec salle d'eau, salle de bains Le deuxième étage, quant à lui, donne accès à deux chambres atypiques avec balcon et cette vue remarquable .
Garage de 50m² Cave, Grotte.
Le tout sur un beau jardin arboré et paysagé de 620 m²

Vous serez charmé par ce bien d'exception

N'hésitez pas à contacter votre agence Century 21 pour bénéficier de nos services.
Parlons de vous, parlons biens .

Localisation

Laissez-nous vos coordonnées pour obtenir la localisation

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Afficher sur la carte :

Demander la localisation

Vue globale

 • Surface totale : 280 m2
 • Surface habitable : 227 m2
 • Nombre de pièces : 9
  • Séjour (37 m 2)
  • Chambre (16,8 m 2)
  • Chambre 2 (11,9 m 2)
  • Chambre 3 (16,2 m 2)
  • Chambre 5 (12,8 m 2)
  • Chambre 5 (11,9 m 2)
  • Chambre (18,2 m 2)
  • Cuisine (17,3 m 2)
  • Séjour (36,8 m 2)
  • Dégagement (15,7 m 2)
  • Salle d'eau (4,4 m 2)
  • Salle de bain (3,7 m 2)
  • Chambre 4 (24,8 m 2)
  • Autre (48 m 2)
  • Autre (50 m 2)

Équipements

Les plus

Imprenable

Général

 • Chauffage : Individuel fioul
 • façade : Pierre de taille
 • Cheminée, placards

Les performances énergétiques

  bien.date_dep: None
  bien.dpe_indisponible: True
  bien.non_soumis_au_dpe: None
  bien.certificat_dep: False
  bien.certificat_ges: False
  bien.cle_exam: False
 
DPE indisponible

Envoyer à un ami

Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires
Envoyer
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici. Ce site est protégé par reCAPTCHA et Google Politique de confidentialité et Conditions d'utilisation

Envoyer un message :

Avez-vous un bien à vendre ?
Envoyer
Tous les champs suivis d’une * sont obligatoires.
Century 21 collecte des données à caractère personnel afin de permettre au service réclamation de traiter au mieux votre demande. Les données mentionnées d’un * sont obligatoires. Conformément à la règlementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement, de limitation du traitement et d’opposition au traitement. Ces droits peuvent être exercés à l’adresse dpo@century21france.com. Pour plus d’information cliquez ici.

Créer votre alerte

Soyez le 1er informé sur les nouveaux biens correspondant à vos critères.

Rappel de vos critères de recherche :

Erreur dans les critères envoyés

Limite d'alertes atteinte

Cette alerte existe déjà

Cette alerte est déjà enregistrée pour cette adresse email. Vous continuerez à recevoir les biens correspondants à vos critères.

Une erreur est survenue

Merci de réessayer ultérieurement.

Votre alerte a été créée

Vous recevrez les biens correspondants à vos critères.

Nos agences proposent régulièrement des biens Comme celui que vous cherchez

Ne ratez pas une opportunité, On vous alerte en priorité !

Avez-vous un bien à vendre ?
Créer une alerte
Je souhaite être alerté
Voir les biens correspondants